دانلود فایل


ساختمانهاي قرن بيست و يكم - دانلود فایلدانلود فایل ساختمانهاي قرن بيست و يكم دانلود مقاله

دانلود فایل ساختمانهاي قرن بيست و يكم دانلود مقاله ساختمانهاي قرن بيست و يكمنوع فایل : Word تعداد صفحات : 15فهرست و پیشگفتارساختمانهاي قرن بيست و يكم
ساختمانها كه كارائي انرژي بيشتري دارند، راحت تر و قابليت استطاعت دارند... آن هدف برنامه تكنولوژيهاي ساختمان DOE مي باشد. براي شتاب دادن به اقدامات توسعه و استعمال گسترده از كارائي انرژي، برنامه تكنولوژيهاي ساختمان عبارتند از:
هدايت RED در تكنولوژيها و مفاهيم براي كاراتي انرژي، كاركردن دقيق با صنعت ساختمان و توليد كنندگان مواد، تجهيزات و كارافزارها
ارتقاء انرژي / فرصت هاي پس انداز و صرفه جويي هم براي سازندگان و هم براي خريداران ساختمانهاي تجاري
كار با ايالت و گروههاي منظم محلي جهت توسعه كدهاي ساختماني، استانداردهالي كارافزار و راهنمايي هايي براي استفاده از كارائي انرژي...
انتخاب پنجره
چرا پنجره ها مهم هستند؟
مراحلي در انتخاب پنجره
طراحي:
انتخاب:
نصب:
خاصيت پنجره ها
- U.Factor
نشت هوا
ملاحظات طراحي پنجره
رهنمايي هايي براي مشخص كردن پنجره ها
كد حفظ انرژي بين المللي 2000
ستاره انرژي Energy Star
نصب پنجره .
تكنيك هاي پنجره
مواد چهارچوب:
انتخاب پنجره
شيشه دار كردن عايق بندي شده
Space،:
پوشش انتشار كمتر:
لايه انتخابي طيف گونه
پر كردن گاز ساكن
شيشه جذب كننده گرما (رنگ سايه دار كردن)
شيشه انعكاسي:

تحقیق ساختمانهای قرن بیست و یکم


نوع ساختمان قرن بیست و یکم


خاصیت پنجره


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه